Новини

Новини
СТАН ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я БІЛЬМАЦЬКОГО РАЙОНУ за 2019 рік
231 03-02-2020
Відокремлений підрозділ «Пологівський МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»  за результатами державного соціально-гігієнічного моніторингу за факторами ризику, які впливають на стан громадського здоров’я району, встановлено:
За 2019 рік розслідувано 386 випадків інфекційних захворювань, у т.ч. 114 випадків в організованих колективах.
Інфекційна захворюваність в структурі переважають ГРВІ. 
Загалом в районі хворіли на ГРВІ 2893 особи, з них – 1615 (55,8%) діти. Госпіталізовано – 40 осіб, з них 23 дітей. Показник захворюваності на 100 тис. населення склав 13520,6 (18118,7 - по області).  
Захворюваність на кір - зареєстровано 3 випадки кору.
Імунокеровані інфекції: краснуха, паротит, дифтерія, правець, поліомієліт відсутні.  Для вивчення стану колективного імунітету до цих інфекцій досліджено 24 проби сироваток крові. 
Захворюваність на ГКІ – зареєстровано 50 випадків, показник  на 100 тис. населення становить 233,7 ( 437,9 по області).  Відсоток розшифрованих ГКІ склав 54 % (у 2018 р. – 87 %). Серед причин захворювань найбільша питома вага припадає  на рибну продукцію – 13,1 %, м’ясо-молочну – 18,4 %, овочі та фрукти – 10,5 %. При цьому, питома вага продуктів домашнього виготовлення склала – 60 %, продуктів, придбаних на узаконених  ринках – 23,6 %; на стихійних – 5,2 %.  
Дизентерія, вирусні гепатити відсутні. Спалахів інфекційних захворювань, в т.ч. кишкових, харчових отруєнь, захворювань ботулізмом, не було. Зареєстровано - 1 випадок отруєнь неїстівними дикорослими грибами з 1 постраждалим.
Лабораторно обстежено на холеру 28 хворих на ГКІ.  В якості моніторингу за циркуляцією ентеровірусів в навколишньому середовищі досліджено 24 проби стічної води з очисних споруд міста та інфекційного відділення, результати від’ємні. 
Захворюваність на туберкульоз - зареєстровано 6 випадків туберкульозу, з них 4 з відкритою формою. Захворюваність, порівняно з минулими роками зменшується і становить 28 на 100 тис. (2018 р. – 32,1, по області – 52,8). В осередках даної інфекції нами проведений весь комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів.  
Захворюваність на ВІЛ/СНІД - зареєстровано 9 випадки ВІЛ. Охоплення населення тестуванням на ВІЛ становить 4,9 %, що відповідає вимогам. 
Щодо малярії – заходи з профілактики, а саме, деларваційні обробки та гідротехнічні заходи на водоймищах практично системно не проводилися, кошти не виділялися.
Суцільна дератизація більше 20-ти років не проводиться, фінансування за розпорядженням ОДА від 29.11.2017р. № 641 не забезпечено.
Захворюваності тварин на сказ - з метою попередження випадків захворювання на сказ серед населення, проведено епідеміологічні розслідування 7 вогнищ сказу. За 2019 рік від укусів бродячих та домашніх тварин постраждали 35 осіб, з них 13 - отримали курс антирабічних щеплень. 
Також, до ЛПЗ селища зверталися зі скаргами на укуси: кліщами – 8 осіб, павуками -1 особа.
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій - проведено моніторинг за внутрішнім середовищем в ЦРЛ смт.Більмак. Здійснено дослідження:
- 12 проб на якість стерилізації медичних інструментів, 88 проб на приховану кров і залишки миючих засобів, 2 проби дезрозчинів і деззасобів на відповідність концентрацій, 1 пробу повітря на мікробіологічні показники, 25 тестів з контролю якості роботи стерилізаторів і дезкамер - нестандартних не виявлено. 
- 60 змивів на санітарно-показові мікроорганізми та контроль якості поточної дезінфекції,  без відхилень.
Радіаційний фон в селищі залишається безпечним, не перевищує допустимих норм. Досліджено питну воду з арт свердловин смт.Більмак на альфа- і бетта- радіоактивність та радон-222, ґрунт з дитячих майданчиків  на вміст цезію-137 і стронцію-90, відхилень не виявлено. Найбільші дози отримуються  за рахунок опромінення радоном-222, на другому місці – рентгенодіагностика. 
Рівень ЕМВ (електро-магнітного випромінення) на межі СЗЗ радіотелевізійної передавальної станції смт.Більмак не перевищує допустимі рівні.
Стан атмосферного повітря - перевищення ГДК виявлено у 20 % проб атмосферного повітря по вмісту пилу та оксиду вуглецю в смт.Більмак біля автотраси Запоріжжя-Маріуполь (2018 р.- у 12,5 % проб).       
Стан ґрунту на території житлової забудови,  дитячих закладів, на межі СЗЗ промислових підприємств, в зоні впливу сільськогосподарських підприємств задовільний. В 25 досліджених пробах перевищення ГДК/ГДР по вмісту пестицидів, солі важких металів інших хімічних та мікробіологічних показників – відсутні.
Якість питної води –населення району споживало питну воду, яка не відповідала гігієнічним нормативам у 9 % проб за мікробіологічними показниками (2018 р.- 2,4 %, по області – 2,6 %, по Україні – 2,9 %) та у 57,4 % проб по санітарно-хімічним показникам                  (2018 р.- 90 %, по області 30 %, по Україні – 3,7 %). Досліджено воду з арт свердловин смт.Більмак на альфа- і бетта- радіоактивність та радон-222, на солі важких металів, відхилень не виявлено. Значний рівень хімічного забруднення свідчить про те, що майже всі підземні джерела району мають перевищення норм по вмісту заліза, загальної мінералізації, жорсткості, судльфатіів, хлоридів (природній стан наших водоносних горизонтів) . Це – фактор ризику для здоров’я населення, що потребує відповідних заходів по доведенню води до відповідної якості.
Умови навчання і виховання дітей в НВЗ району – досліджено:
- на бак. та хім. показники 60 проб, в т.ч. готових страв, овочів на вміст нітратів, страв на калорійність, піску на вміст гельмінтів, нестандартних не виявлено;  
- 85 змивів на БГКП, без відхилень;  
- 63 вимірів освітленості, без відхилень (2018 р. - 6,7 % відхилень); 
- 63 вимірів метеофакторів, без відхилень (2018 р. – 5,3 % відхилень); 
- обстежено 689 дітей на енетеробіоз, з них 0,7 % інвазованих (2018 р. – 0 %).
В усіх випадках виявлення нестандартних проб чи вимірів, надано відповідні інформації керівникам закладів, де здійснювався моніторинг, Держпродспоживслужбі району та області, органам влади, до компетенції яких належить прийняття управлінських рішень. 
Результати проведеного соціально-гігієнічного моніторингу свідчать що у 2019 році стан громадського здоров’я в районі, (в т.ч. і епідеміологічний стан території) був задовільний та керований.

© Більмацька районна рада